16 Stycznia 2019

regulamin Podhale Tour 2019 cz II.

Dzisiaj omówimy sobie zasady rozgrywania zawodów oraz klasyfikacje.  Wszystkie etapy rozgrywane są jako jedna kategoria OPEN, to znaczy że uczestnicy startują, rywalizują i są klasyfikowani łącznie. Każdy etap ze startu wspólnego jest rozgrywany na rundach, zawodnicy zdublowani kontynuują rywalizację ale pokonują o jedną rundę mniej, a ci którzy zostali zdublowani dwa razy jadą dwie rundy mniej, uczestnik nie musi liczyć dubli ani przejechanych rund ale należy zastosować się do wskazań sędziego kierunkowego, który pokazuje kierunek jazdy, oraz ilość okrążeń pozostałych do przejechania, a na koniec  wskazuje trasę do mety. Zawody są przeprowadzane przy otwartym ruchu kołowym z bezwzględnym zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Obowiązuje zasada jazdy prawą stroną jezdni, zawodnicy będą zajmować jeden pas ruchu. Przed kolumną wyścigu pojedzie patrol Policji (samochód) i pilot organizatora (samochód). Na czas przejazdu grupy zawodników miejsca szczególnie niebezpieczne i skrzyżowania gdzie jest możliwy ruch poprzeczny będą zabezpieczone przez Policję lub służby organizatora. Zawodnicy jadący w tylnych grupach – poza peletonem,(strata większa niż 2 min), poruszają się poza zabezpieczeniem i muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów kodeksu drogowego. Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych zawodników. Dozwolona jest regulaminowa pomoc techniczna w wydzielonych punktach stałych na trasie. Dopuszcza się pomoc techniczną pomiędzy zawodnikami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigów oraz za zaginione rzeczy. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów. Wszelkie zdarzenia na trasie zawodów rozstrzygane są na podstawie przepisów kodeksu prawa drogowego. Roszczenia odszkodowawcze, poszkodowany  uczestnik kieruje do sprawcy zdarzenia drogą cywilno-prawną. W razie braku sprawcy kolizji, uczestnik otrzymuje odszkodowanie tylko z własnej polisy NNW. Każdy uczestnik Podhale Tour, powinien posiadać ubezpieczenie OC  i NNW.

 Za prawidłowe sklasyfikowanie uczestników odpowiada elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach pasywnych zamontowanych w numerach startowych,  z antenami ustawionymi na mecie i na rundzie.           

    Klasyfikacja indywidualna                                                                                                                                                                                                       Kategoria OPEN:  każdy uczestnik na pierwszych czterech etapach jest klasyfikowany według kolejności na mecie i uzyskanego czasu przejazdu. Bonifikata czasowa: I m-ce 10 sek. II m-ce 6 sek. III m-ce 4 sek. Klasyfikacja piątego etapu, jest prowadzona w/g. uzyskanych czasów przejazdu. Zwycięzcą zawodów „Podhale Tour” w OPEN, zostaje ten uczestnik, który uzyska najlepszy łączny czas przejazdu wszystkich  pięciu  etapów, łącznie z bonifikatami.  W przypadku uzyskania takiego samego czasu po pięciu etapach przez dwóch lub więcej zawodników, o zwycięstwie decyduje miejsce zajęte w finałowym wyścigu. Czasy przejazdu ustalane w/g. przepisów PZKol.           

    Kategorie wiekowe: klasyfikuje się uczestników według zajętego  miejsca w swej kategorii wiekowej. Punkty są przyznawane następująco: zwycięzca zdobywa tyle pkt ilu startowało zawodników w danej kategorii, drugi na mecie o 1 pkt mniej, trzeci o dwa pkt mniej itd. zawodnicy którzy wystartowali a nie ukończyli mają 0 pkt. Do klasyfikacji końcowej Podhale Tour w każdej kategorii wiekowej zalicza się punkty uzyskane we wszystkich pięciu etapach. Zwycięzcą zostaje uczestnik,  który zgromadził łącznie największą ilość punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników, o zwycięstwie decyduje miejsce zajęte w finałowym wyścigu.

Klasyfikacja drużynowa:

      Etapy – suma punktów max pięciu zawodników danej drużyny z najwyższą ilością punktów.                                              Klasyfikacja końcowa – suma punktów drużyny z każdego etapu.                                                                                                                      Nie można dublować drużyn.

Wkrótce  ciąg dalszy.   Stanisław Kowalcze.