10 Stycznia 2019

Omówienie reg Podhale Tour 2019 cz.I

Omówienie regulaminu Podhale Tour 2019 cz.I.

         Witam wszystkich kolarzy szosowych, którzy już szlifują formę na lato, a także tych, którzy nieco przyspali, budźcie się bo tegoroczny Podhale Tour rozpoczyna się już w kwietniu, tak że jest to ostatni dzwonek na treningi, aby błysnąć formą już w pierwszych zawodach.   Chcemy wyrobić się z organizacją wszystkich etapów jeszcze przed wakacjami aby zawody nie były rozwleczone w czasie jak miało to miejsce w ubiegłych latach,   mimo że  w nadchodzącym sezonie w skład Podhale Tour wchodzi pięć etapów:                                                                                                                                    I –  28.04.2019r.  Puchar Wójta Gminy Czarny Dunajec-  wyścig ze startu wspólnego.  
     II  - 12.05.2019r. Puchar Wójta Gminy Raba Wyżna -  wyścig ze startu wspólnego.                                                                         III – 19.05 2019r. Puchar Burmistrza Rabki-Zdrój -  wyścig ze startu wspólnego.                                                                                 IV – 02.06 2019r. Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka -  wyścig ze startu wspólnego                                                                          V – 30.06.2019r. Puchar Wójta Gminy Spytkowice -  jazda indywidualna na czas.                                         Dodatkowo mamy więc jeden etap więcej, w Lipnicy Wielkiej, mam nadzieję że zagościmy pod Babią Górą na stałe. Każdy etap Podhale Tour to jest oddzielny wyścig, startować można we wszystkich etapach lub którymkolwiek dowolnie wybranym. Trasy poszczególnych etapów omówimy w późniejszym terminie, na razie czekają na zatwierdzenie przez odpowiednie służby. Zawody Podhale Tour 2019 są wpisane do kalendarza imprez MZKol, jako impreza amatorska, a to oznacza, że uczestnikami mogą osoby, które posiadają licencję zawodnika Junior,  Elita, Masters lub Cyklosport, a także bez licencji. Uczestnik mający mniej niż 18 lat, musi mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.                                                                                                                                                 Każdy uczestnik Podhale Tour, musi osobiście zgłosić się do biura zawodów celem podpisania formularza zgłoszeniowego i pobrania numeru startowego – ważne pięć etapów /kaucja 20 złpobierana przy wydawaniu numerów, zwrot najpóźniej w dniu  ostatniego etapu /. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia specjalnego formularza zgłoszeniowego oraz do uiszczenia opłaty startowej. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika „Podhale Tour” z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków,  potwierdzone własnoręcznym podpisem.   Uczestnik, który ma numer startowy, uiszczoną opłatę i podpisany formularz jest automatycznie wciągany na listę startową kolejnego opłaconego etapu bez potrzeby zgłaszania się do biura zawodów.   Numery startowe są przydzielane w/g. kolejności wpłaty.                         Opłatę startową można uiszczać na trzy sposoby:                                                                                          - Wpłacając właściwą sumę na konto bankowe TC Orzeł w terminie do 10.04.2019r.   BS w Rabie Wyżnej 56 8815 0002 0000 0021 0685 0001  - w tytule proszę podać imię, nazwisko oraz etap, którego wpłata dotyczy /np: Jan Kowalski - et I, III, IV,  lub Jan Nowak -wszystkie  etapy/.  Potwierdzenie wpłaty zachować do wglądu w dniu rejestracji.                                                                           - Wpłacając właściwą sumę do kasy TC Orzeł Spytkowice /skarbnik/w terminie do 10.04.2019r.   -  Po terminie - 10.04.2019r - wpłata będzie możliwa w tylko biurze zawodów w dniu startu.          Opłata startowa w terminie do 10.04.2019r.  oraz w dniu startu na każdy etap wynosi - 60zł.   Wkrótce zostaną uruchomione zapisy przez internet , zachęcam do skorzystania z tej formy rejestracji gdyż ułatwi i przyśpieszy to pracę biura zawodów.   Zachęcam również do wcześniejszego opłacenia  startów - nie trzeba będzie się zgłaszać do biura zawodów przed kolejnymi etapami.  Proszę o pytania i uwagi na „f” lub e-mail stanislawkowalcze@gmail.com   

Niebawem ciąg dalszy reg Podhale Tour.  Stanisław Kowalcze.