04 Września 2022

W hołdzie ofiarom II wojny światowej

Pierwszego września to rocznica wybuchu największej wojny XX wieku, w której to Polska poniosła ogromne straty materialne i ludzkie. Pamiętając o ofiarach tej straszliwej napaści, kolarze z Towarzystwa Cyklistów Orzeł Spytkowice zorganizowali rajd rowerowy poświęcony pamięci obrońców Ojczyzny i zamordowanym przez okupantów tylko dlatego, że byli Polakami. Rajd rozpoczął się od złożenia kwiatów na grobie poległego w Spytkowicach por. Tadeusza Stefaniszyna następnie uczestnicy przejechali pod obelisk postawiony w miejscu stoczonej krwawej bitwy z Niemcami. Kolejnym punktem na trasie rajdu był pomnik mjr Zygmunta Szendzielarza-Łupaszki w Osielcu, gdzie ten bohaterski żołnierz niezłomny został pojmany przez komunistyczną ubecję i po okrutnych torturach skazany na śmierć sądowym wyrokiem moskiewskich kolaborantów. Ziemia Jordanowska odegrała bardzo ważną rolę w kampanii wrześniowej, będąc miejscem zaciętych walk obronnych, które spowodowały znaczne straty po stronie najeźdźcy i spowolniły marsz wojsk niemieckich przez co Armia Kraków uniknęła okrążenia i mogła odpierać wrogie ataki. Gdyby nie zdradliwy sowiecki nóż w plecy inaczej by się ta wojna potoczyła. Uczestnicy rajdu pamięci oddali poległym w walkach obronnych hołd pod pomnikiem upamiętniającymi te wydarzenia w Jordanowie i zbiorowym cmentarzu obrońców w Wysokiej. Składano biało-czerwone wiązanki kwiatów i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Cześć i Chwała Bohaterom!

Stanisław Kowalcze

Patronat Starosty Nowotarskiego

Patronat Wójta Gminy Spytkowice

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego